درباره‌ی ما

درباره‌ی دوره‌های حرفه‌ای آموزشی

تدریس یا آموختن به آن بخش از پویندگی های آموزشی که با حضور آموزگار در کلاس درس رخ می‌دهد نام نهاده می‌شود. تدریس بخشی از روند آموزش و پرورش است که یک رشته کردارهای از پیش برنامه‌ریزی شده را در برمی‌گیرد و هدفش پیدایش شرایط دلخواه یادگیری از سوی آموزگار است. به آن بخش از کردارهای آموزشی که از سوی رسانه‌ها و بدون حضور و تعامل آموزگار با فراگیران رخ می‌دهد.

چرا ما را انتخاب کنید؟

یادگیری در خانه

می توانید با ثبت نام در کلاس های آنلاین به صورت اینترنتی در خانه خود آسوده یادگیری را ادامه بدید.

i

۲۰+ آموزش آنلاین

وجود دوره های مختلف نیاز شما را در انتخاب و شرکت در دوره ها را رفع خواهد کرد.

v

گفت‌و‌گوی واقعی

کلاس های گفتگو با روش های مدرن و استفاده از شرایط واقعی اجتماعی راه را برای درک بهتر هموار می کند.

امکانات قدرتمند

کلاس های هوشمند و وجود امکاناتی از جمله کلاس های فیلم شما را بهتر با واقعیت های زبان آشنا می کند.

مربیان حرفه‌ای

استاد های حرفه ای که همراه شما در یادگیری مطالب هم قدم هستند.

تست‌زنی آنلاین

می توانید با سیستم جدید تست زنی آنلاین اطلاعات زبانی خود را تست کنید.

هدف اصلی ما

واژه تدریس اگرچه آشنا و آشکار می‌نماید اما بیشتر معلمان و مجریان برنامه‌های آموزشی به ندرت با آرش و چیستی درست تدریس آشنایی دارند، برداشت‌های گوناگون آموزگاران از از مفهوم تدریس، می‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.

  • تدریس موضوعی
  • دوره‌های علمی
  • تست‌زنی حرفه‌ای

بیایید  با هم یاد بگیریم! 

یادگیری کارکردی است که با آن، دانش، رفتارها، توانمندی‌ها یا انتخاب‌های نو یا موجود به ترتیب، درک یا تقویت و اصلاح می‌شوند، که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب دادهها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گسترهٔ تجارب منجر شود.

33854291 - 33872506 (044)

info@taliehenglish.ir