پر اهمیت ترین نکات یادگیری زبان انگلیسی

پر اهمیت ترین نکات یادگیری زبان انگلیسی

تحصیل زبان به فرایند پیچیدهٔ ایجاد و گسترش توان زبان‌دانی، سخن‌گویی و تکلم در انسان اطلاق می‌شود. پدیدهٔ پر اهمیت یادگیری زبان از جملهٔ مهمترین زمینه‌ های پژوهشی در دانش امروزی و گسترده زبان‌شناسی به حساب می‌آید. مطالعات زبان‌شناسان نشان می‌دهد که تحصیل زبان، انسان را...
زبان انگلیسی را درست مطالعه کنید

زبان انگلیسی را درست مطالعه کنید

زبان انگلیسی را درست مطالعه کنید   چرا می‌خواهید زبان بیاموزید؟ چه چیزی می‌خواهید از مطالعه درست زبان انگلیسی یاد بگیرید؟ چگونه باید مطالعه کرد؟ مکالمه‌های روزمره؟ تست‌های کنکور؟ کلمه‌ها و اصطلاحاتی که در کامپیوتر و اینترنت به کار می‌رود؟ درک اخبار و فیلم‌ ها به...