جذب مدرس زبان انگلیسی

دوره TTC رایگان – دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که رویای مدرس زبان انگلیسی شدن را در سر دارید از شما دعوت می‌کنیم در مسیر رسیدن به این هدف را در دوره TTC رایگان به اختصار (Teacher Training Course) دنبال کنید.

ثبت نام حضوری

 

ثبت نام حضوری با مراجعه به مجتمع مرکز زبان های خارجی طلیعه

 

شرکت در آزمون کتبی

 

مطالعه منابع عمومی زبان انگلیسی و تافل

آزمون مصاحبه

 

افراد پذیرش شده در آزمون کتبی به مرحله مصاحبه دعوت خواهند شد

TTC رایگان

 

موسسات برای برگزاری دوره‌ تربیت مدرس، جهت جذب و استخدام مدرس زبان انگلیسی، استانداردهای داخلی خود را دارند در اینجا ما به استانداردها و تعاریف داخلی می‌پردازیم.