First Friends

کتاب‌های First Friends ، مجموعه‌ای سه سطحی است که در سه سطح عرضه شده‌ است و این مجموعه، مناسب برای کودکان و گروه سنی ۷ تا ۹ ساله‌ است. کتاب‌های First Friends توسط «سوزان لانوتزی» (Susan Lannuzi) نوشته شده‌ است و انتشارات آکسفورد آن‌ را به چاپ رسانده‌ است.  می‌شود.

این مجموعه برای کودکان ۷ تا ۹ ساله طراحی شده‌ است. هر فصل با کلمات و گرامر‌های جدیدی آغاز می‌شود و این‌ها در شرایطی طبیعی و آشنا به کودکان تدریس می‌شوند تا بتوانند به خوبی  آن‌ها را درک کنند.